ΣΥΡΙΖΑ - Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς

ΣΥΡΙΖΑ - Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς

Έγκυρα Ψηφοδέλτια : 8894

Προβολή Υποψηφίων

Αρχηγός Συνδυασμού

Αλέξης Τσίπρας

Εκλογές 2015. Ψήφοι ανά εκλογικό Τμήμα

Τίτλος Θέση Διεύθυνση Πρώτη Κυριακή Ψήφοι
Τμήμα 2335 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 89
Τμήμα 2336 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 107
Τμήμα 2337 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 94
Τμήμα 2338 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 84
Τμήμα 2339 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 121
Τμήμα 2340 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 87
Τμήμα 2341 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 82
Τμήμα 2342 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 92
Τμήμα 2343 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 85
Τμήμα 2344 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 84
Τμήμα 2345 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 99
Τμήμα 2346 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 68
Τμήμα 2347 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 68
Τμήμα 2348 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 74
Τμήμα 2349 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 93
Τμήμα 2350 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 74
Τμήμα 2351 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 86
Τμήμα 2352 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 80
Τμήμα 2353 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 96
Τμήμα 2354 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 84
Τμήμα 2355 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 35 70
Τμήμα 2356 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 36 67
Τμήμα 2357 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 37 97
Τμήμα 2358 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 85
Τμήμα 2359 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 89
Τμήμα 2360 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 107
Τμήμα 2361 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 80
Τμήμα 2362 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 98
Τμήμα 2363 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 83
Τμήμα 2364 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 93
Τμήμα 2365 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 96
Τμήμα 2366 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 36 84
Τμήμα 2367 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 37 86
Τμήμα 2368 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 38 76
Τμήμα 2369 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 121
Τμήμα 2370 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 126
Τμήμα 2371 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 129
Τμήμα 2372 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 125
Τμήμα 2373 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 142
Τμήμα 2374 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 121
Τμήμα 2375 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 121
Τμήμα 2376 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 36 149
Τμήμα 2377 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 37 126
Τμήμα 2378 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 38 116
Τμήμα 2379 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 39 130
Τμήμα 2380 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 132
Τμήμα 2381 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 139
Τμήμα 2382 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 134
Τμήμα 2383 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 147
Τμήμα 2384 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 140
Τμήμα 2385 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 127
Τμήμα 2386 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 134
Τμήμα 2387 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 132
Τμήμα 2388 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 130
Τμήμα 2389 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 30 112
Τμήμα 2390 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 130
Τμήμα 2391 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 118
Τμήμα 2392 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 118
Τμήμα 2393 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 135
Τμήμα 2394 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 138
Τμήμα 2395 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 132
Τμήμα 2396 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 126
Τμήμα 2397 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 117
Τμήμα 2398 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 129
Τμήμα 2399 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 133
Τμήμα 2400 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 134
Τμήμα 2401 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 120
Τμήμα 2402 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 137
Τμήμα 2403 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 136
Τμήμα 2404 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 128
Τμήμα 2405 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 139
Τμήμα 2406 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 112
Τμήμα 2407 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 111
Τμήμα 2408 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 21 95
Τμήμα 2409 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 22 91
Τμήμα 2410 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 23 92
Τμήμα 2411 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 24 86
Τμήμα 2412 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 84
Τμήμα 2413 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 89
Τμήμα 2414 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 97
Τμήμα 2415 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 96
Τμήμα 2416 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 85
Τμήμα 2417 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 95