ΟΑΚΚΕ –Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ

ΟΑΚΚΕ –Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ

Έγκυρα Ψηφοδέλτια : 10

Προβολή Ανά Εκλογ. Τμήμα

Αρχηγός Συνδυασμού