Νέα Δημοκρατία

Νέα Δημοκρατία

Έγκυρα Ψηφοδέλτια : 10692

Προβολή Υποψηφίων

Αρχηγός Συνδυασμού

Βαγγέλης Μεϊμαράκης

Εκλογές 2015. Ψήφοι ανά εκλογικό Τμήμα

Τίτλος Θέση Διεύθυνση Πρώτη Κυριακή Ψήφοι
Τμήμα 2335 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 155
Τμήμα 2336 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 138
Τμήμα 2337 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 118
Τμήμα 2338 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 149
Τμήμα 2339 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 151
Τμήμα 2340 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 135
Τμήμα 2341 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 136
Τμήμα 2342 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 146
Τμήμα 2343 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 145
Τμήμα 2344 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 125
Τμήμα 2345 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 140
Τμήμα 2346 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 165
Τμήμα 2347 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 165
Τμήμα 2348 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 175
Τμήμα 2349 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 140
Τμήμα 2350 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 150
Τμήμα 2351 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 168
Τμήμα 2352 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 144
Τμήμα 2353 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 144
Τμήμα 2354 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 185
Τμήμα 2355 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 35 183
Τμήμα 2356 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 36 185
Τμήμα 2357 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 37 175
Τμήμα 2358 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 136
Τμήμα 2359 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 155
Τμήμα 2360 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 166
Τμήμα 2361 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 176
Τμήμα 2362 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 190
Τμήμα 2363 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 163
Τμήμα 2364 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 196
Τμήμα 2365 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 167
Τμήμα 2366 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 36 174
Τμήμα 2367 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 37 175
Τμήμα 2368 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 38 190
Τμήμα 2369 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 112
Τμήμα 2370 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 122
Τμήμα 2371 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 109
Τμήμα 2372 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 137
Τμήμα 2373 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 117
Τμήμα 2374 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 131
Τμήμα 2375 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 136
Τμήμα 2376 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 36 133
Τμήμα 2377 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 37 108
Τμήμα 2378 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 38 108
Τμήμα 2379 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 39 97
Τμήμα 2380 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 139
Τμήμα 2381 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 142
Τμήμα 2382 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 115
Τμήμα 2383 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 122
Τμήμα 2384 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 109
Τμήμα 2385 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 104
Τμήμα 2386 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 116
Τμήμα 2387 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 115
Τμήμα 2388 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 118
Τμήμα 2389 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 30 112
Τμήμα 2390 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 98
Τμήμα 2391 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 103
Τμήμα 2392 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 95
Τμήμα 2393 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 83
Τμήμα 2394 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 87
Τμήμα 2395 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 102
Τμήμα 2396 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 94
Τμήμα 2397 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 121
Τμήμα 2398 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 104
Τμήμα 2399 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 112
Τμήμα 2400 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 99
Τμήμα 2401 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 110
Τμήμα 2402 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 109
Τμήμα 2403 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 107
Τμήμα 2404 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 100
Τμήμα 2405 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 100
Τμήμα 2406 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 108
Τμήμα 2407 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 100
Τμήμα 2408 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 21 104
Τμήμα 2409 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 22 93
Τμήμα 2410 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 23 96
Τμήμα 2411 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 24 85
Τμήμα 2412 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 91
Τμήμα 2413 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 92
Τμήμα 2414 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 110
Τμήμα 2415 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 92
Τμήμα 2416 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 97
Τμήμα 2417 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 93