Ψηφοφορία 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

16-9-2015

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την 20η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Κυριακή. Ωρα έναρξης ορίζεται η 07:00 και ώρα λήξης η 19:00