ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ

ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ

Έγκυρα Ψηφοδέλτια : 4816

Ψήφοι Δεύτερη Κυριακή : 5532

Προβολή Υποψηφίων

Αρχηγός Συνδυασμού

ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Εκλογές 2019. Ψήφοι ανά εκλογικό Τμήμα

Τίτλος Θέση Διεύθυνση Πρώτη Κυριακή Ψήφοι Δεύτερη Κυριακή Ψήφοι
Τμήμα 4002 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 35 52
Τμήμα 4003 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 47 54
Τμήμα 4004 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 42 53
Τμήμα 4005 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 39 43
Τμήμα 4006 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 22 23
Τμήμα 4007 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 41 46
Τμήμα 4008 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 37 55
Τμήμα 4009 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 42 38
Τμήμα 4010 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 33 41
Τμήμα 4011 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 54 54
Τμήμα 4012 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 26 40
Τμήμα 4013 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 45 45
Τμήμα 4014 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 28 30
Τμήμα 4015 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 41 42
Τμήμα 4016 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 39 35
Τμήμα 4017 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 37 37
Τμήμα 4018 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 22 31
Τμήμα 4019 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 32 34
Τμήμα 4020 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 36 43
Τμήμα 4021 1ο ΛΥΚΕΙΟ Ναϊάδων 39 29 32
Τμήμα 4022 1ο ΛΥΚΕΙΟ Ναϊάδων 39 22 31
Τμήμα 4023 1ο ΛΥΚΕΙΟ Ναϊάδων 39 45 46
Τμήμα 4024 1ο ΛΥΚΕΙΟ Ναϊάδων 39 28 40
Τμήμα 4025 1ο ΛΥΚΕΙΟ Ναϊάδων 39 34 52
Τμήμα 4026 1ο ΛΥΚΕΙΟ Ναϊάδων 39 43 39
Τμήμα 4027 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 36 33
Τμήμα 4028 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 44 50
Τμήμα 4029 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 37 35
Τμήμα 4030 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 33 44
Τμήμα 4031 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 43 38
Τμήμα 4032 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 27 35
Τμήμα 4033 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 22 23
Τμήμα 4034 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 38 37
Τμήμα 4035 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 52 60
Τμήμα 4036 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 36 39
Τμήμα 4037 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 35 35
Τμήμα 4038 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 39 43
Τμήμα 4039 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 37 39
Τμήμα 4040 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 45 52
Τμήμα 4041 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 34 36
Τμήμα 4042 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 31 36
Τμήμα 4043 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 32 39
Τμήμα 4044 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 46 48
Τμήμα 4045 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 36 32 34
Τμήμα 4046 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 36 34 35
Τμήμα 4047 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 36 25 37
Τμήμα 4048 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 35 46
Τμήμα 4049 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 42 47
Τμήμα 4050 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 52 59
Τμήμα 4051 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 40 51
Τμήμα 4052 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 43 46
Τμήμα 4053 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 48 49
Τμήμα 4054 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 78 84
Τμήμα 4055 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 50 54
Τμήμα 4056 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 55 73
Τμήμα 4057 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 46 45
Τμήμα 4058 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 66 82
Τμήμα 4059 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 64 69
Τμήμα 4060 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 53 62
Τμήμα 4061 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 46 69
Τμήμα 4062 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 53 79
Τμήμα 4063 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 39 54
Τμήμα 4064 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 63 66
Τμήμα 4065 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 68 76
Τμήμα 4066 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 42 58
Τμήμα 4067 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 63 86
Τμήμα 4068 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 42 52
Τμήμα 4069 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 51 49
Τμήμα 4070 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 63 81
Τμήμα 4071 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 44 40
Τμήμα 4072 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 53 62
Τμήμα 4073 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 47 53
Τμήμα 4074 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 51 66
Τμήμα 4075 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 54 54
Τμήμα 4076 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 50 67
Τμήμα 4077 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35 41
Τμήμα 4078 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42 50
Τμήμα 4079 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 56 74
Τμήμα 4080 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46 61
Τμήμα 4081 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 48 57
Τμήμα 4082 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43 52
Τμήμα 4083 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39 64
Τμήμα 4084 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 62 62
Τμήμα 4085 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 54 70
Τμήμα 4086 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 43 65
Τμήμα 4087 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 58 62
Τμήμα 4088 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 44 45
Τμήμα 4089 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 65 71
Τμήμα 4090 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 51 61
Τμήμα 4091 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 57 72
Τμήμα 4092 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 54 60
Τμήμα 4093 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 49 58
Τμήμα 4094 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 44 58
Τμήμα 4095 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 52 56
Τμήμα 4096 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 57 61
Τμήμα 4097 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 50 57
Τμήμα 4098 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 51 55
Τμήμα 4099 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 48 52
Τμήμα 4100 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 31 35
Τμήμα 4101 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 41 38
Τμήμα 4102 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 32 34
Τμήμα 4103 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 40 38
Τμήμα 4104 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 33 35
Τμήμα 4105 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 26 32
Τμήμα 4106 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 37 43
Τμήμα 4107 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 36 38
Τμήμα 4108 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 33 26
Τμήμα 4109 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 30 31
Τμήμα 4110 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 36 30
Τμήμα 4111 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 48 49
Τμήμα 4112 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 24 33
Τμήμα 4113 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 30 22
Τμήμα 4114 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 33 41