ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ

Έγκυρα Ψηφοδέλτια : 989

Προβολή Υποψηφίων

Αρχηγός Συνδυασμού

ΤΖΗΜΕΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ

Εκλογές 2019. Ψήφοι ανά εκλογικό Τμήμα

Τίτλος Θέση Διεύθυνση Πρώτη Κυριακή Ψήφοι Δεύτερη Κυριακή Ψήφοι
Τμήμα 4002 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 15 0
Τμήμα 4003 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 13 0
Τμήμα 4004 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 10 0
Τμήμα 4005 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 7 0
Τμήμα 4006 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 13 0
Τμήμα 4007 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 12 0
Τμήμα 4008 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 8 0
Τμήμα 4009 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 6 0
Τμήμα 4010 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 10 0
Τμήμα 4011 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 3 0
Τμήμα 4012 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 6 0
Τμήμα 4013 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 10 0
Τμήμα 4014 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 13 0
Τμήμα 4015 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 6 0
Τμήμα 4016 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 8 0
Τμήμα 4017 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 4 0
Τμήμα 4018 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 14 0
Τμήμα 4019 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 9 0
Τμήμα 4020 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 11 0
Τμήμα 4021 1ο ΛΥΚΕΙΟ Ναϊάδων 39 10 0
Τμήμα 4022 1ο ΛΥΚΕΙΟ Ναϊάδων 39 8 0
Τμήμα 4023 1ο ΛΥΚΕΙΟ Ναϊάδων 39 4 0
Τμήμα 4024 1ο ΛΥΚΕΙΟ Ναϊάδων 39 12 0
Τμήμα 4025 1ο ΛΥΚΕΙΟ Ναϊάδων 39 8 0
Τμήμα 4026 1ο ΛΥΚΕΙΟ Ναϊάδων 39 9 0
Τμήμα 4027 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 4 0
Τμήμα 4028 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 13 0
Τμήμα 4029 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 7 0
Τμήμα 4030 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 14 0
Τμήμα 4031 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 8 0
Τμήμα 4032 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 15 0
Τμήμα 4033 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 9 0
Τμήμα 4034 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 10 0
Τμήμα 4035 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 10 0
Τμήμα 4036 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 9 0
Τμήμα 4037 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 14 0
Τμήμα 4038 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 16 0
Τμήμα 4039 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 12 0
Τμήμα 4040 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 12 0
Τμήμα 4041 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 12 0
Τμήμα 4042 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 10 0
Τμήμα 4043 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 7 0
Τμήμα 4044 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 9 0
Τμήμα 4045 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 36 11 0
Τμήμα 4046 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 36 9 0
Τμήμα 4047 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 36 8 0
Τμήμα 4048 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 7 0
Τμήμα 4049 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 15 0
Τμήμα 4050 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 8 0
Τμήμα 4051 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 13 0
Τμήμα 4052 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 8 0
Τμήμα 4053 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 9 0
Τμήμα 4054 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 14 0
Τμήμα 4055 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 7 0
Τμήμα 4056 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 4 0
Τμήμα 4057 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 6 0
Τμήμα 4058 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 6 0
Τμήμα 4059 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 8 0
Τμήμα 4060 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 8 0
Τμήμα 4061 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 12 0
Τμήμα 4062 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 3 0
Τμήμα 4063 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 6 0
Τμήμα 4064 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 8 0
Τμήμα 4065 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 12 0
Τμήμα 4066 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 6 0
Τμήμα 4067 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 16 0
Τμήμα 4068 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 11 0
Τμήμα 4069 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 7 0
Τμήμα 4070 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 5 0
Τμήμα 4071 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 4 0
Τμήμα 4072 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 12 0
Τμήμα 4073 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 9 0
Τμήμα 4074 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 6 0
Τμήμα 4075 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 0
Τμήμα 4076 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11 0
Τμήμα 4077 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14 0
Τμήμα 4078 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9 0
Τμήμα 4079 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4 0
Τμήμα 4080 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7 0
Τμήμα 4081 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6 0
Τμήμα 4082 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6 0
Τμήμα 4083 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10 0
Τμήμα 4084 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10 0
Τμήμα 4085 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 4 0
Τμήμα 4086 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 4 0
Τμήμα 4087 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 7 0
Τμήμα 4088 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 4 0
Τμήμα 4089 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 8 0
Τμήμα 4090 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 7 0
Τμήμα 4091 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 11 0
Τμήμα 4092 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 9 0
Τμήμα 4093 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 4 0
Τμήμα 4094 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 8 0
Τμήμα 4095 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 5 0
Τμήμα 4096 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 12 0
Τμήμα 4097 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 9 0
Τμήμα 4098 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 5 0
Τμήμα 4099 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 4 0
Τμήμα 4100 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 9 0
Τμήμα 4101 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 5 0
Τμήμα 4102 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 6 0
Τμήμα 4103 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 11 0
Τμήμα 4104 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 12 0
Τμήμα 4105 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 8 0
Τμήμα 4106 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 8 0
Τμήμα 4107 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 8 0
Τμήμα 4108 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 11 0
Τμήμα 4109 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 7 0
Τμήμα 4110 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 11 0
Τμήμα 4111 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 2 0
Τμήμα 4112 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 5 0
Τμήμα 4113 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 7 0
Τμήμα 4114 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 11 0