ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έγκυρα Ψηφοδέλτια : 5477

Προβολή Υποψηφίων

Αρχηγός Συνδυασμού

ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Εκλογές 2019. Ψήφοι ανά εκλογικό Τμήμα

Τίτλος Θέση Διεύθυνση Πρώτη Κυριακή Ψήφοι Δεύτερη Κυριακή Ψήφοι
Τμήμα 4002 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 54 0
Τμήμα 4003 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 55 0
Τμήμα 4004 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 49 0
Τμήμα 4005 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 49 0
Τμήμα 4006 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 50 0
Τμήμα 4007 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 61 0
Τμήμα 4008 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 44 0
Τμήμα 4009 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 45 0
Τμήμα 4010 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 49 0
Τμήμα 4011 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 36 0
Τμήμα 4012 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 49 0
Τμήμα 4013 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 52 0
Τμήμα 4014 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 47 0
Τμήμα 4015 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 56 0
Τμήμα 4016 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 41 0
Τμήμα 4017 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 46 0
Τμήμα 4018 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 47 0
Τμήμα 4019 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 46 0
Τμήμα 4020 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 39 0
Τμήμα 4021 1ο ΛΥΚΕΙΟ Ναϊάδων 39 39 0
Τμήμα 4022 1ο ΛΥΚΕΙΟ Ναϊάδων 39 52 0
Τμήμα 4023 1ο ΛΥΚΕΙΟ Ναϊάδων 39 48 0
Τμήμα 4024 1ο ΛΥΚΕΙΟ Ναϊάδων 39 75 0
Τμήμα 4025 1ο ΛΥΚΕΙΟ Ναϊάδων 39 49 0
Τμήμα 4026 1ο ΛΥΚΕΙΟ Ναϊάδων 39 55 0
Τμήμα 4027 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 50 0
Τμήμα 4028 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 54 0
Τμήμα 4029 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 50 0
Τμήμα 4030 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 42 0
Τμήμα 4031 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 57 0
Τμήμα 4032 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 40 0
Τμήμα 4033 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 47 0
Τμήμα 4034 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 58 0
Τμήμα 4035 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 55 0
Τμήμα 4036 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 55 0
Τμήμα 4037 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 48 0
Τμήμα 4038 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 56 0
Τμήμα 4039 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 50 0
Τμήμα 4040 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 55 0
Τμήμα 4041 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 58 0
Τμήμα 4042 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 50 0
Τμήμα 4043 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 47 0
Τμήμα 4044 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 54 0
Τμήμα 4045 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 36 50 0
Τμήμα 4046 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 36 51 0
Τμήμα 4047 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 36 53 0
Τμήμα 4048 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 50 0
Τμήμα 4049 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 50 0
Τμήμα 4050 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 43 0
Τμήμα 4051 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 53 0
Τμήμα 4052 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 45 0
Τμήμα 4053 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 48 0
Τμήμα 4054 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 46 0
Τμήμα 4055 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 48 0
Τμήμα 4056 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 48 0
Τμήμα 4057 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 49 0
Τμήμα 4058 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 48 0
Τμήμα 4059 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 48 0
Τμήμα 4060 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 38 0
Τμήμα 4061 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 44 0
Τμήμα 4062 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 44 0
Τμήμα 4063 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 44 0
Τμήμα 4064 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 36 0
Τμήμα 4065 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 47 0
Τμήμα 4066 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 42 0
Τμήμα 4067 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 51 0
Τμήμα 4068 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 37 0
Τμήμα 4069 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 45 0
Τμήμα 4070 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 52 0
Τμήμα 4071 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 40 0
Τμήμα 4072 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 51 0
Τμήμα 4073 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 28 0
Τμήμα 4074 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 67 0
Τμήμα 4075 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 58 0
Τμήμα 4076 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46 0
Τμήμα 4077 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45 0
Τμήμα 4078 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 71 0
Τμήμα 4079 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42 0
Τμήμα 4080 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47 0
Τμήμα 4081 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 51 0
Τμήμα 4082 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 54 0
Τμήμα 4083 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 69 0
Τμήμα 4084 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59 0
Τμήμα 4085 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 59 0
Τμήμα 4086 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 69 0
Τμήμα 4087 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 47 0
Τμήμα 4088 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 52 0
Τμήμα 4089 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 62 0
Τμήμα 4090 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 64 0
Τμήμα 4091 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 67 0
Τμήμα 4092 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 41 0
Τμήμα 4093 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 46 0
Τμήμα 4094 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 49 0
Τμήμα 4095 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 61 0
Τμήμα 4096 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 36 0
Τμήμα 4097 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 39 0
Τμήμα 4098 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 56 0
Τμήμα 4099 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 44 0
Τμήμα 4100 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 40 0
Τμήμα 4101 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 46 0
Τμήμα 4102 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 24 0
Τμήμα 4103 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 32 0
Τμήμα 4104 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 37 0
Τμήμα 4105 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 47 0
Τμήμα 4106 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 41 0
Τμήμα 4107 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 31 0
Τμήμα 4108 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 38 0
Τμήμα 4109 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 39 0
Τμήμα 4110 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 41 0
Τμήμα 4111 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 42 0
Τμήμα 4112 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 44 0
Τμήμα 4113 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 39 0
Τμήμα 4114 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 47 0