ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Έγκυρα Ψηφοδέλτια : 495

Προβολή Ανά Εκλογ. Τμήμα

Αρχηγός Συνδυασμού

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ