ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Έγκυρα Ψηφοδέλτια : 2503

Προβολή Υποψηφίων

Αρχηγός Συνδυασμού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εκλογές 2014. Ψήφοι ανά εκλογικό Τμήμα

Τίτλος Θέση Διεύθυνση Πρώτη Κυριακή Ψήφοι Δεύτερη Κυριακή Ψήφοι
Τμήμα 4278 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 26 0
Τμήμα 4279 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 14 0
Τμήμα 4280 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 15 0
Τμήμα 4281 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 24 0
Τμήμα 4282 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 27 0
Τμήμα 4283 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 18 0
Τμήμα 4284 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 27 0
Τμήμα 4285 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 21 0
Τμήμα 4286 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 40 0
Τμήμα 4287 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 17 0
Τμήμα 4288 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 30 0
Τμήμα 4289 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 16 0
Τμήμα 4290 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 17 0
Τμήμα 4291 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 21 0
Τμήμα 4292 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 18 0
Τμήμα 4293 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 28 0
Τμήμα 4294 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 16 0
Τμήμα 4295 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 16 0
Τμήμα 4296 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 18 0
Τμήμα 4297 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 25 0
Τμήμα 4298 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 30 0
Τμήμα 4299 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 25 0
Τμήμα 4300 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 17 0
Τμήμα 4301 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 17 0
Τμήμα 4302 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 12 0
Τμήμα 4303 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 21 0
Τμήμα 4304 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 20 0
Τμήμα 4305 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 26 0
Τμήμα 4306 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 15 0
Τμήμα 4307 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 20 0
Τμήμα 4308 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 21 0
Τμήμα 4309 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 13 0
Τμήμα 4310 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 19 0
Τμήμα 4311 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 19 0
Τμήμα 4312 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 13 0
Τμήμα 4313 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 16 0
Τμήμα 4314 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 27 0
Τμήμα 4315 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 25 0
Τμήμα 4316 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 24 0
Τμήμα 4317 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 21 0
Τμήμα 4318 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 12 0
Τμήμα 4319 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 21 0
Τμήμα 4320 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 20 0
Τμήμα 4321 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 17 0
Τμήμα 4322 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 36 20 0
Τμήμα 4323 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 36 16 0
Τμήμα 4324 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 25 0
Τμήμα 4325 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 25 0
Τμήμα 4326 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 26 0
Τμήμα 4327 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 16 0
Τμήμα 4328 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 21 0
Τμήμα 4329 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 21 0
Τμήμα 4330 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 22 0
Τμήμα 4331 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 32 0
Τμήμα 4332 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 24 0
Τμήμα 4333 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 22 0
Τμήμα 4334 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 23 0
Τμήμα 4335 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 26 0
Τμήμα 4336 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 26 0
Τμήμα 4337 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 32 0
Τμήμα 4338 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 20 0
Τμήμα 4339 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 25 0
Τμήμα 4340 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 20 0
Τμήμα 4341 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 24 0
Τμήμα 4342 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 32 0
Τμήμα 4343 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 23 0
Τμήμα 4344 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 23 0
Τμήμα 4345 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 19 0
Τμήμα 4346 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 27 0
Τμήμα 4347 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 30 0
Τμήμα 4348 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 27 0
Τμήμα 4349 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 25 0
Τμήμα 4350 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 19 0
Τμήμα 4351 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 23 0
Τμήμα 4352 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 31 0
Τμήμα 4353 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 16 0
Τμήμα 4354 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 33 0
Τμήμα 4355 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 21 0
Τμήμα 4356 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 19 0
Τμήμα 4357 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 22 0
Τμήμα 4358 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 19 0
Τμήμα 4359 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 22 0
Τμήμα 4360 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 21 0
Τμήμα 4361 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 26 0
Τμήμα 4362 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 42 0
Τμήμα 4363 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 24 0
Τμήμα 4364 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 24 0
Τμήμα 4365 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 17 0
Τμήμα 4366 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 18 0
Τμήμα 4367 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 36 0
Τμήμα 4368 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 17 0
Τμήμα 4369 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 18 0
Τμήμα 4370 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 14 0
Τμήμα 4371 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34 0
Τμήμα 4372 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28 0
Τμήμα 4373 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 0
Τμήμα 4374 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29 0
Τμήμα 4375 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 23 0
Τμήμα 4376 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 20 0
Τμήμα 4377 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 28 0
Τμήμα 4378 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 30 0
Τμήμα 4379 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 35 0
Τμήμα 4380 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 18 0
Τμήμα 4381 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 24 0
Τμήμα 4382 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 21 0
Τμήμα 4383 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 27 0
Τμήμα 4384 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 28 0
Τμήμα 4385 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 20 0
Τμήμα 4386 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 16 0
Τμήμα 4387 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 25 0
Τμήμα 4388 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 14 0