ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

Έγκυρα Ψηφοδέλτια : 1157

Προβολή Υποψηφίων

Αρχηγός Συνδυασμού

ΤΖΗΜΕΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ

Εκλογές 2014. Ψήφοι ανά εκλογικό Τμήμα

Τίτλος Θέση Διεύθυνση Πρώτη Κυριακή Ψήφοι Δεύτερη Κυριακή Ψήφοι
Τμήμα 4278 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 4 0
Τμήμα 4279 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 14 0
Τμήμα 4280 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 11 0
Τμήμα 4281 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 13 0
Τμήμα 4282 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 11 0
Τμήμα 4283 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 14 0
Τμήμα 4284 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 13 0
Τμήμα 4285 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 6 0
Τμήμα 4286 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 6 0
Τμήμα 4287 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 12 0
Τμήμα 4288 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 12 0
Τμήμα 4289 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 9 0
Τμήμα 4290 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 10 0
Τμήμα 4291 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 12 0
Τμήμα 4292 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 10 0
Τμήμα 4293 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 10 0
Τμήμα 4294 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 17 0
Τμήμα 4295 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 9 0
Τμήμα 4296 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 10 0
Τμήμα 4297 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 14 0
Τμήμα 4298 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 11 0
Τμήμα 4299 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 7 0
Τμήμα 4300 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 7 0
Τμήμα 4301 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 13 0
Τμήμα 4302 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 13 0
Τμήμα 4303 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 16 0
Τμήμα 4304 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 6 0
Τμήμα 4305 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 13 0
Τμήμα 4306 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 10 0
Τμήμα 4307 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 10 0
Τμήμα 4308 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 17 0
Τμήμα 4309 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 15 0
Τμήμα 4310 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 15 0
Τμήμα 4311 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 15 0
Τμήμα 4312 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 10 0
Τμήμα 4313 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 10 0
Τμήμα 4314 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 15 0
Τμήμα 4315 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 19 0
Τμήμα 4316 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 11 0
Τμήμα 4317 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 12 0
Τμήμα 4318 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 19 0
Τμήμα 4319 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 11 0
Τμήμα 4320 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 12 0
Τμήμα 4321 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 21 0
Τμήμα 4322 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 36 15 0
Τμήμα 4323 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 36 8 0
Τμήμα 4324 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 14 0
Τμήμα 4325 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 12 0
Τμήμα 4326 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 10 0
Τμήμα 4327 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 8 0
Τμήμα 4328 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 3 0
Τμήμα 4329 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 12 0
Τμήμα 4330 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 15 0
Τμήμα 4331 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 21 0
Τμήμα 4332 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 7 0
Τμήμα 4333 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 12 0
Τμήμα 4334 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 6 0
Τμήμα 4335 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 8 0
Τμήμα 4336 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 5 0
Τμήμα 4337 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 11 0
Τμήμα 4338 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 8 0
Τμήμα 4339 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 12 0
Τμήμα 4340 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 15 0
Τμήμα 4341 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 9 0
Τμήμα 4342 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 9 0
Τμήμα 4343 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 18 0
Τμήμα 4344 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 15 0
Τμήμα 4345 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 13 0
Τμήμα 4346 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 10 0
Τμήμα 4347 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 9 0
Τμήμα 4348 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 8 0
Τμήμα 4349 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 11 0
Τμήμα 4350 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 3 0
Τμήμα 4351 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 7 0
Τμήμα 4352 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 10 0
Τμήμα 4353 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 12 0
Τμήμα 4354 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 7 0
Τμήμα 4355 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 6 0
Τμήμα 4356 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 14 0
Τμήμα 4357 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 2 0
Τμήμα 4358 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 10 0
Τμήμα 4359 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 4 0
Τμήμα 4360 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 6 0
Τμήμα 4361 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 10 0
Τμήμα 4362 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 7 0
Τμήμα 4363 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 12 0
Τμήμα 4364 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 7 0
Τμήμα 4365 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 5 0
Τμήμα 4366 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 10 0
Τμήμα 4367 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 12 0
Τμήμα 4368 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 11 0
Τμήμα 4369 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 8 0
Τμήμα 4370 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 8 0
Τμήμα 4371 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 0
Τμήμα 4372 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6 0
Τμήμα 4373 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7 0
Τμήμα 4374 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9 0
Τμήμα 4375 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 13 0
Τμήμα 4376 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 7 0
Τμήμα 4377 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 15 0
Τμήμα 4378 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 10 0
Τμήμα 4379 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 11 0
Τμήμα 4380 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 6 0
Τμήμα 4381 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 3 0
Τμήμα 4382 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 2 0
Τμήμα 4383 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 6 0
Τμήμα 4384 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 10 0
Τμήμα 4385 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 6 0
Τμήμα 4386 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 7 0
Τμήμα 4387 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 10 0
Τμήμα 4388 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 17 0