ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Πέτρος Μαντούβαλος

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Πέτρος Μαντούβαλος

Έγκυρα Ψηφοδέλτια : 456

Προβολή Υποψηφίων

Αρχηγός Συνδυασμού

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

Εκλογές 2014. Ψήφοι ανά εκλογικό Τμήμα

Τίτλος Θέση Διεύθυνση Πρώτη Κυριακή Ψήφοι Δεύτερη Κυριακή Ψήφοι
Τμήμα 4278 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 4 0
Τμήμα 4279 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 2 0
Τμήμα 4280 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 3 0
Τμήμα 4281 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 6 0
Τμήμα 4282 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 6 0
Τμήμα 4283 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 5 0
Τμήμα 4284 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 2 0
Τμήμα 4285 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 2 0
Τμήμα 4286 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 1 0
Τμήμα 4287 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 3 0
Τμήμα 4288 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 4 0
Τμήμα 4289 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 4 0
Τμήμα 4290 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 6 0
Τμήμα 4291 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 4 0
Τμήμα 4292 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 3 0