Διαδικασία των Εκλογών

14-5-2014

Η ψηφοφορία για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές
θα διεξαχθεί την 18η Μαϊου 2014 καθώς και τυχόν επαναληπτική και
για τις εκλογές της ανάδειξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
την 25η Μαϊου 2014 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και
από ώρα 07:00 μέχρι 19:00