Ψηφοφορία 26ης Μαΐου 2019

22-5-2019

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την 26η Μαΐου 2019 ημέρα Κυριακή. Ωρα έναρξης ορίζεται η 07:00 και ώρα λήξης η 19:00