Δημ. Βεργής Ελληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

Δημ. Βεργής Ελληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

Έγκυρα Ψηφοδέλτια : 35

Προβολή Ανά Εκλογ. Τμήμα

Αρχηγός Συνδυασμού

Δημοσθένης Βεργής