ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

Έγκυρα Ψηφοδέλτια : 2663

Προβολή Υποψηφίων

Αρχηγός Συνδυασμού

Σταύρος Θεοδωράκης

Εκλογές 2014. Ψήφοι ανά εκλογικό Τμήμα

Τίτλος Θέση Διεύθυνση Πρώτη Κυριακή Ψήφοι
Τμήμα 4278 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 23
Τμήμα 4279 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 19
Τμήμα 4280 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 28
Τμήμα 4281 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 19
Τμήμα 4282 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 16
Τμήμα 4283 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 22
Τμήμα 4284 1ο Γυμνάσιο Ναϊάδων 39 26
Τμήμα 4285 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 18
Τμήμα 4286 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 27
Τμήμα 4287 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 22
Τμήμα 4288 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 20
Τμήμα 4289 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 21
Τμήμα 4290 1ο Λύκειο Ναϊάδων 39 31
Τμήμα 4291 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 23
Τμήμα 4292 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 28
Τμήμα 4293 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 19
Τμήμα 4294 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 23
Τμήμα 4295 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 17
Τμήμα 4296 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 30
Τμήμα 4297 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 21
Τμήμα 4298 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 19
Τμήμα 4299 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 30
Τμήμα 4300 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 17
Τμήμα 4301 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 29
Τμήμα 4302 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 25
Τμήμα 4303 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 17
Τμήμα 4304 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 20
Τμήμα 4305 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 25
Τμήμα 4306 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 21
Τμήμα 4307 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 25
Τμήμα 4308 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 15
Τμήμα 4309 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 29
Τμήμα 4310 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 18
Τμήμα 4311 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 40
Τμήμα 4312 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 35
Τμήμα 4313 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 25
Τμήμα 4314 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22
Τμήμα 4315 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 27
Τμήμα 4316 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 25
Τμήμα 4317 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22
Τμήμα 4318 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22
Τμήμα 4319 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22
Τμήμα 4320 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 24
Τμήμα 4321 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 23
Τμήμα 4322 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 36 25
Τμήμα 4323 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 36 17
Τμήμα 4324 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 26
Τμήμα 4325 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 29
Τμήμα 4326 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 17
Τμήμα 4327 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 20
Τμήμα 4328 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 28
Τμήμα 4329 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 9 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ 22
Τμήμα 4330 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 36
Τμήμα 4331 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 24
Τμήμα 4332 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 28
Τμήμα 4333 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 28
Τμήμα 4334 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 29
Τμήμα 4335 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 20
Τμήμα 4336 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 21
Τμήμα 4337 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 26
Τμήμα 4338 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 22
Τμήμα 4339 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 34
Τμήμα 4340 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 41
Τμήμα 4341 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 21
Τμήμα 4342 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 39
Τμήμα 4343 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 41
Τμήμα 4344 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 26
Τμήμα 4345 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 30
Τμήμα 4346 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 37
Τμήμα 4347 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 24
Τμήμα 4348 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 23
Τμήμα 4349 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 21
Τμήμα 4350 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 27
Τμήμα 4351 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 15
Τμήμα 4352 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 23
Τμήμα 4353 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 22
Τμήμα 4354 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 23
Τμήμα 4355 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 19
Τμήμα 4356 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 29 13
Τμήμα 4357 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 26
Τμήμα 4358 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 20
Τμήμα 4359 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 19
Τμήμα 4360 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 30
Τμήμα 4361 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 22
Τμήμα 4362 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 28
Τμήμα 4363 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 23
Τμήμα 4364 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 16
Τμήμα 4365 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 37
Τμήμα 4366 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 20
Τμήμα 4367 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 17
Τμήμα 4368 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 31
Τμήμα 4369 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 22
Τμήμα 4370 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 3 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 18
Τμήμα 4371 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26
Τμήμα 4372 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28
Τμήμα 4373 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35
Τμήμα 4374 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22
Τμήμα 4375 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 18
Τμήμα 4376 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 17
Τμήμα 4377 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 13
Τμήμα 4378 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 20
Τμήμα 4379 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 26
Τμήμα 4380 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 23
Τμήμα 4381 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 28
Τμήμα 4382 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 28
Τμήμα 4383 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 29
Τμήμα 4384 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 21
Τμήμα 4385 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 20
Τμήμα 4386 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 19
Τμήμα 4387 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 17
Τμήμα 4388 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 17