Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ

Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ

Έγκυρα Ψηφοδέλτια : 3

Προβολή Ανά Εκλογ. Τμήμα

Αρχηγός Συνδυασμού

Ηλίας Ζαφειρόπουλος