Πρόγραμμα Ψηφοφορίας Ευρωεκλογών 2014

21-5-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Π.ΦΑΛΗΡΟ 21/5/2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 16730

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4255/2014 «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ 58/2014, (ΦΕΚ 101/τ.Α΄/22-4-2014), « Ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

4. Την απόφαση 2013/312/ΕΕ της 28ης Ιουνίου 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (L181/29.6.2013) η οποία εκόδθηκε σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του αρθρου 14 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

5. Την οικ. 88442/30-4-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί καθορισμού των εκλογικών τμημάτων της Β΄ εκλογικής Περιφέρειας Αθηνών.

6. Την 19015/11-5-2014 Προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών, περί ανακηρυχθέντων συνδυασμών κομμάτων και συναπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014 δυνάμει της 66/2014 απόφασης του Α΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.

7. Την με αρ. 70/2014 διορθωτική απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

 

Ότι για την εκλογή των είκοσι ενός (21) Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 25ης Μαΐου 2014, ανακηρύχθηκαν, οι κατωτέρω υποψήφιοι κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για ολόκληρη την Επικράτεια:

Τους Συνδυασμούς και τους Υποψηφίους ανα συνδυασμό μπορείτε να δείτε απευθείας από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο http://ekloges.ypes.gr/may2014/e/public/index.html

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την 25η Μαΐου 2014 ημέρα Κυριακή από ώρα 07.00 μέχρι 19.00 στα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας που έχουν καθοριστεί με την με αρ. οικ. 88442/30-4-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής και στα οποία θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Παλαιού Φαλήρου Δημότες, Ετεροδημότες και Κοινοτικοί Εκλογείς.

 

                                                                                                      21 Μαϊου 2014

                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                               ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ