Ετεροδημότες

21-5-2014

 Οι ετεροδημότες ψηφίζουν
στα Εκλογικά Τμήματα του Δήμου
μόνο για την ανάδειξη των μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στις 25/5/2014