Σταυροί Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων επί 110 τμημάτων

30-5-2019

Τα Αποτελέσματα των Υποψηφίων είναι Ανεπίσημα
Καταχωρήθηκαν από τα Αντίγραφα Πρακτικών των Δικαστικών Αντιπροσώπων 
μερικά εκ των οποίων ήταν δυσανάγνωστα ή ελλιπή.
Επειδή παρουσιάζεται σοβαρό πρόβλημα
προς αποφυγή λαθών αποφασίστηκε η αφαίρεση των τμημάτων
4006
4048

διευκολύνοντας τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους να εντοπίσουν τα σωστά αποτελέσματα
των παραπάνω τμημάτων από το Πρωτοδικείο.

Επίσης δεν παραδόθηκε το Πρακτικό για το εκλογικό τμήμα 4072.

 Τονίζουμε πάλι ότι τα Επίσημα Αποτελέσματα θα εκδοθούν από το Αρμόδιο Πρωτοδικείο.