Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

Έγκυρα Ψηφοδέλτια : 11

Προβολή Ανά Εκλογ. Τμήμα

Αρχηγός Συνδυασμού

Κεντρικό Ψηφοδέλτιο