ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Έγκυρα Ψηφοδέλτια : 73

Προβολή Υποψηφίων

Αρχηγός Συνδυασμού

Εκλογές 2019. Ψήφοι ανά εκλογικό Τμήμα

Τίτλος Θέση Διεύθυνση Πρώτη Κυριακή Ψήφοι
Τμήμα 1018 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 1
Τμήμα 1019 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 0
Τμήμα 1020 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 1
Τμήμα 1021 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 0
Τμήμα 1022 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 0
Τμήμα 1023 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 1
Τμήμα 1024 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 1
Τμήμα 1025 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 0
Τμήμα 1026 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 0
Τμήμα 1027 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 0
Τμήμα 1028 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 0
Τμήμα 1029 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ναϊάδων 37 0
Τμήμα 1030 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 2
Τμήμα 1031 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 0
Τμήμα 1032 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 0
Τμήμα 1033 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 1
Τμήμα 1034 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 0
Τμήμα 1035 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 0
Τμήμα 1036 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 0
Τμήμα 1037 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 0
Τμήμα 1038 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ναϊάδων 39 0
Τμήμα 1039 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 1
Τμήμα 1040 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 0
Τμήμα 1041 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 1
Τμήμα 1042 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 0
Τμήμα 1043 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 0
Τμήμα 1044 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αχιλλέως 34 2
Τμήμα 1045 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1
Τμήμα 1046 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 0
Τμήμα 1047 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 0
Τμήμα 1048 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 0
Τμήμα 1049 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 0
Τμήμα 1050 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2
Τμήμα 1051 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1
Τμήμα 1052 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 0
Τμήμα 1053 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2
Τμήμα 1054 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 0
Τμήμα 1055 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 47 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 0
Τμήμα 1056 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 1
Τμήμα 1057 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 0
Τμήμα 1058 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 2
Τμήμα 1059 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 35 1
Τμήμα 1060 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 0
Τμήμα 1061 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 0
Τμήμα 1062 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 1
Τμήμα 1063 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 2
Τμήμα 1064 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 1
Τμήμα 1065 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 0
Τμήμα 1066 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 3
Τμήμα 1067 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 0
Τμήμα 1068 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 2
Τμήμα 1069 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 0
Τμήμα 1070 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 7
Τμήμα 1071 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 2
Τμήμα 1072 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 0
Τμήμα 1073 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 0
Τμήμα 1074 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 0
Τμήμα 1075 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 0
Τμήμα 1076 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 1
Τμήμα 1077 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μουσαίου 12 2
Τμήμα 1078 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1
Τμήμα 1079 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2
Τμήμα 1080 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1
Τμήμα 1081 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2
Τμήμα 1082 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2
Τμήμα 1083 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1
Τμήμα 1084 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1
Τμήμα 1085 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2
Τμήμα 1086 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0
Τμήμα 1087 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0
Τμήμα 1088 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΟΥΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4
Τμήμα 1089 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 0
Τμήμα 1090 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 1
Τμήμα 1091 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 0
Τμήμα 1092 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 0
Τμήμα 1093 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 2
Τμήμα 1094 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 0
Τμήμα 1095 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 2
Τμήμα 1096 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 1
Τμήμα 1097 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 1
Τμήμα 1098 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 1
Τμήμα 1099 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡ. ΒΕΡΡΑ 1 & ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 0
Τμήμα 1100 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 0
Τμήμα 1101 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 0
Τμήμα 1102 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 0
Τμήμα 1103 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 1
Τμήμα 1104 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 2
Τμήμα 1105 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΟΥ 20 0
Τμήμα 1106 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 0
Τμήμα 1107 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 1
Τμήμα 1108 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 0
Τμήμα 1109 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 0
Τμήμα 1110 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΦΑΕΘΩΝΟΣ 3