Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μαρξιστικό-Λενινιστικό)

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μαρξιστικό-Λενινιστικό)

Έγκυρα Ψηφοδέλτια : 31

Προβολή Ανά Εκλογ. Τμήμα

Αρχηγός Συνδυασμού

Κεντρικό Ψηφοδέλτιο