Κ.Κ.Ε. - Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

Κ.Κ.Ε. - Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

Έγκυρα Ψηφοδέλτια : 1451

Προβολή Ανά Εκλογ. Τμήμα

Αρχηγός Συνδυασμού

Δημήτρης Κουτσούμπας

Κεντρικό Ψηφοδέλτιο