Ψηφοφορία 7ης Ιουλίου2019

1-7-2019

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την 7η Ιουλίου2019 ημέρα Κυριακή. Ωρα έναρξης ορίζεται η 07:00 και ώρα λήξης η 19:00